Byggt på erfarenhet

Lockifi är byggt på erfarenhet inom säkerhetsbranschen och processindustrin. Lockifi är en del av Intelligent Brands vars ledning har över 50 års samlad erfarenhet inom säkerhet och industriella lösningar.
Vi har gemensamt att vi alla varit installatörer av liknande lösningar, sen har vi vidareutbildat oss och fått expertis inom passage, bevakning, inbrottsskydd m.m.

Intelligent Brands är systerbolag till LTP Säkerhetsteknik som på daglig basis installerar olika typer av säkerhetssystem, bland annat traditionella men också digitala passersystem.

Lockifi är framtaget utifrån en installatörs perspektiv, med lyhördhet från vad fastighetsägare, användare & installatörer förväntar sig av ett digitalt passersystem.

Våra expertisområden

  • Installation & projektering av säkerhetssystem
  • Utveckling utifrån egna erfarenheter
  • Kundrelationer & lyhördhet
  • E-handel & digital affärsutveckling

Möt teamet bakom Lockifi!

Intelligent Brands Mathias

Mathias Degrander
Verksamhetsansvarig

Mathias har många års erfarenhet av säkerhetsbranschen och processindustrin. Primär affärsinriktning på kameraövervakning, digitala innovationer & e-handel. Har jobbat i ett antal år med andra typer av digitala lås och har god erfarenhet av användning, installation & projektering av denna typ av lösningar.

David Holmsten
Medgrundare

David är VD på LTP Säkerhesteknik och har många års erfarenhet inom säkerhetsbranschen. Med hundratals byggda passersystemsanläggningar ger David den kompletta kompetens som behövs för att utveckla Lockifi till ett fullfjädrat passersystem med funktioner som saknas i andra system.