Tilläggstjänster

Alla priser är exklusive moms.

Tilläggstjänster beställs per E-post.

En ny funktion för att automatiskt lägga till tilläggstjänster på sina befintliga dörrar är under konstruktion.

  • Beskriv vilken tjänst du vill ha med information om ditt företag/organisation
  • Skriv med vilken enhet du vill ha kopplad och dess serienummer
  • Vi tar hand om resten och ser till att du blir inbjuden till det system du beställt med direktintegration mot din lockifi modul